Föreningens avslutade och pågående projekt:

 

1. Ett antikt tornur återfanns vid en inventering av tornur i Södra Sallerups kyrka 2011. Uret som tillverkats av Malmöurmakaren Lars Jakobsson Högberg levererades till kyrkan midsommarafton 1785. Delar av det omfattande arbetet med nedtagning, demontering, rengöring, montering, samt tillverkning av ett ställ och slutligen utställning av tornuret på Malmö Museer redovisas i avslutningen av artikeln om utställningen TICK TACK publicerad i TID-SKRIFT årg.12.

Se länken nedan:

– Artikel om utställningen Tick Tack

2. Inventering av Malmö Museers ursamling. Samlingen omfattar cirka 500 fickur och ett antal medlemmar hjälps åt att fortlöpande dokumentera uren. Resultatet avseende inventerade ur publiceras fortlöpande på Museets databas Carlotta:

http://carlotta.malmo.se/carlotta-mmus/web

3. Inventering av Malmö stads offentliga ur. En arbetsgrupp har påbörjat ett omfattande arbete med att dokumentera offentliga ur. Inriktningen avser större ur, såsom tornur, golv- vägg och bordsur tillverkade före 1950. Inventerade ur kommer att redovisas här: