Månadens Ur

 

Moderatorn väljer ut ett ur som månadens ur, som förutom bilder innefattar en beskrivning om uret.

Länk: månadens ur