Månadens Ur

Ett utvalt föremål publiceras varje månad av moderatorn

 

November 2022 – MARVIN WATCH Co AUTODATE

Miniatyrbordsur med kalender ca 1950. Diameter inkl. däcket ca 45 mm.

Miniatyrbordsur, MARVIN WATCH Co, La Chaux-de-Fonds, ”AUTODATE”, stål, bildäck av gummi, urverket går att fälla upp. Kalender, dag, datum, månad, liten sekund kl. 6, ankargång, kal 520C.

Bordsuret, som inte är avsett för en nyckelring, har en glasad baksida för att exponera urverket. 1951 anges i reklam för nyckelringsuren att de är särskilt skyddade mot stötar tack vare gummidäcket! Enligt en annons kostade bordsuret – ”AUTODATE” 35 USD 1955. 

MARVIN WATCH Co:s rötter går tillbaks till 1859 när bröderna Marc and Emmanuel Didisheim grundade en verkstad i Saint-Imier, Berne, Schweiz. Varumärket Marvin registrerades 1893.

Anm. René Didisheim, var en stor bilentusiast och drev MARVIN WATCH Co under 1930-talet tillsammans med andra anförvanter till grundarna. Renés bilintresse återspeglas i tillverkningen av nyckelringsur. I liten skala tillverkades även bordsur i miniatyr inneslutet i ett bildäck.

Privat ägo

Text & foto: Peter Borgelin

 
 
 

Oktober 2022 – SPLITSEKUND – VALJOUX / HEUER

”Svenska Idrottsförbundet No 2” resp. ”Svenska Idrottsförbundet NR. 6”

Uren är märkta:

S Smith & Son London” resp. ”Rudolf Wennberg Storkyrkobrinken 11, Stockholm

Baksidan av boetterna med gravyr; Svenska Idrottsförbundet No 2 resp. NR 6.

Korttidsmätarna har stora boetter av nickel, diam. 80 mm, vikt 285 gram. Uren har s.k. splitsekund med en skala som visar 1/10-dels sekund. Sekundvisaren går ett varv på 30 sekunder. Med hjälp av uppdragskronan kan bägge kronografvisarna startas stoppas och nollställas. Splitsekundfunktionen aktiveras via tryckknappen till vänster om uppdragskronan varvid den undre av kronografvisarna stoppas medans den övre löper vidare. Ett tryck till så återförenas visarna. Det finns en separat skala under kl. 12.00 som anger antalet minuter (1-15 minuter). Uren har nyttjats för mätning av tid inom kortdistanslöpning. Funktionen med splitsekund möjliggör att ta tiden för ett lopp avseende två deltagare med möjlighet att även ta mellantider. Uren är troligen sålda omkr. 1940. Snarlika modeller har tillverkats ca 1920-1960.

Tillverkaren:

Uren är utvändigt identiska och har samma funktion men urverken skiljer sig åt. De förgyllda urverken är av fickurskvalitet och skillnaden gentemot billigare stoppur är att balansen aldrig stoppas utan uret tickar så länge det finns kraft i uppdragsfjädern. Urverken är tillverkade av råverksfabrikanten Valjoux i Schweiz. Det finns ingen signering men troligen är uren färdigställda av firma HEUER i Biel. Uret som är märkt S. Smith & Son har ett 19 linjers förgyllt verk från Valjoux (ev. cal. 22). I en katalog från firma HEUER omnämns verket som; ”Alte caliber” och uret som är signerat Rudolf Wennberg har ett urverk från samma råverkstillverkare omnämnt som ”Neue caliber”. Bägge utförandena återfinns under varumärket HEUER och kaliber 520/570. Ett snarlikt ur omnämns i en katalog; ”HEUER GIANT 1/10 SPLIT-SECOND TIMER PERMANENT MOTION”.

Edouard Heuer, f.1840-d.1892, grundade Heuer 1860 i St-Imier, Schweiz.

Återförsäljarna:

S. Smith & Son London, företaget grundades av Samuel Smith i London 1851. Företaget bedrev en omfattande egen tillverkning och även import av färdiga ur m.m. De kom att bli specialiserade på korttidsmätare och företaget finns än idag.

Rudolf Wennberg var född 1904 i Eksjö och avled 1987 i Stockholm. Enligt en annons från 1933 verkade ”Hovurmakare Rudolf Wennberg” i Gamla stan vid Riddaretorget med adress Storkyrkobrinken 11. Rudolf hade anknytning till Hovet och tycks ha varit en aktiv idrottsman som löpare, orienterare och skidåkare. Rudolfs utbildning till urmakare och affärsverksamhet är inte fullt klarlagd men det är känt att han fr.o.m. 1950-talet och till 1969 – kanske längre än så – driver butik på Vasagatan 42. I bildspelets annons från 1933 anger Rudolf att: ”Hovare erhålla speciell rabatt!”

Beställaren:

Svenska Idrottsförbundet, grundades i Göteborg 1895 och verkade företrädesvis för friidrotten fram till 1949. Idag ingår förbundet i Riksidrottsförbundet.

Privat ägo

Text & foto: Peter Borgelin

 
 
 

September 2022 – PIERRE JAQUET-DROZ

Fågelbur med sjungande fåglar samt spelverk ca 1780

Urtavlan är märkt:
”GEORGE & FILS BERLIN”

En av de mest mytomspunna och skickligaste mekanikerna på 1700-talet var en urmakare från La Chaux-de-Fonds i Schweiz, Pierre Jaquet-Droz, f.1721 – d.1790.

Pierre Jaquet-Droz konstruerade omkr. 1773 tre exceptionella androider i form av mekaniska dockor som bl.a. visades för Marie Antoinette. Dockorna blev världsberömda och förevisades på turnéer runt om i Europa mot inträde!

En musikant (pianist), en tecknare samt en författare (brevskrivare) blev resultatet efter många års konstruktion och tillverkning. Nämnas kan att brevskrivaren omfattar 6.000 delar och att den i princip kan fås att skriva vilken text som helst eftersom alla bokstäver kan omprogrammeras! Dockorna är bevarade och finns att beskåda på två urmuseer i Schweiz.

Filmen i länken hämtad från YouTube ger en antydan av Pierre Jaquet-Drozs extraordinära kapacitet. Där förevisas bl.a. de omtalade androiderna i detalj. Man glömmer lätt att de antika föremålen är ca 240 år gamla! Filmen visar även en efterföljares tillverkning av exklusiva armbandsur. Jfr. även Eric Reads artikel i TID-SKRIFT årgång 10 om det nylanserade armbandsuret med inbyggd ”pippi”!

Jaquet Droz etablerade en verksamhet som fokuserade på komplicerade ur av de mest skiftande slag. Uren som tillverkades med hjälp av utvalda underleverantörer har ofta ett spelverk samt en automat av något slag.

Fågelburen:

Den spektakulära fågelburen med sjungande fåglar ackompanjerade av ett spelverk kan beskådas på Nationalmuseum i Stockholm. Enligt katalogtexten är föremålet donerat av G. Kasparsson 1892. Tyvärr saknar merparten av de utställda föremålen på Nationalmuseum detaljerade beskrivningar och fågelburen är tyvärr inget undantag.

I buren finns två fåglar och gissningsvis kan det inbyggda musikverket spela olika melodier ackompanjerade av fåglarnas rörelser och sång. Detta sker troligen automatiskt vid visst klockslag och/eller på anmodan via en utlösningsmekanism. Det framgår att automaten med spelverk är tillverkad av Pierre Jaquet-Droz och att signaturen på Urtavlan; ”George & Fils Berlin”, var namnet på en leverantör.

Tillhör Nationalmuseum

Text & foto: Peter Borgelin

 
 
 

Augusti 2022 – J.W. BENSON LONDON Anno 1916

TIDIGT HERRARMANDSUR

Urverket är märkt:
”F 5494 BEST LONDON MAKE TO H.M. THE QUEEN J.W. BENSON LUDGATE HILL LONDON.”

Urtillverkningen i England var kring sekelskiftet 1900 en spillra av vad den en gång varit. Mycket tack vare att engelsmännen höll fast vid sina hantverksmässiga metoder medans konkurrenterna i Europa och inte minst USA fokuserade på en omfattande fabriksmässig tillverkning, ofta till låga priser. Några enstaka tillverkare i England tillverkade armbandsur i mycket blygsam skala.

Företaget J.W. Benson grundades 1847 i London.  Verksamheten bedrevs företrädesvis med handel av inköpta ur från olika tillverkare men där bedrevs även en egen tillverkning under eget namn. Tillverkningen av armbandsur inleddes redan 1914 men fick ett abrupt slut under första världskriget. Tillverkningen upphörde och ersattes av importerade ur från Schweiz. (Se sista bilden i galleriet som visar ett exempel på detta. Det uret har ett schweiziskt urverk från Tavannes/Cyma och silverboett stämplad 1927 i Glasgow av J.W. Benson).

Lägg märke till att armbandsurets utförande till stor del överensstämmer med de engelsktillverkade fickuren från samma tid.

Silverboett med gängad fram- och baksida, förgyllt kraftigt urverk, blånerade verksskruvar, engelsk spetstandsankargång, emaljerad urtavla, visarställ med tryckstift. Diam. ca 36 mm.

Uret tillhörde en pilot inom RAF under andra världskriget och det har sannolikt tillhört dennes fader.

Privat ägo

Text & foto: Peter Borgelin

 
 
 

Juli 2022 – UTSTÄLLNINGSMODELL – Kronometergång

UTÄLLNINGSMODELL – Kronometergång

Av Paul Ditisheim född 1868 död 1945 La Chaux-de-Fonds, Schweiz. Märkt; ECHAPPEMENT A DETENTE RESSORT NO 53011 PAUL DITISHEIM A LA CHAUX-DE- FONDS. Privat ägo

Modellen är tillverkad omkring 1915 av Paul Ditisheim som var en av Schweiz mest kända urmakare under sent 1800- och tidigt 1900-tal. Han blev berömd för sina kvalitetsur med patenterade balanser. Modellen är avsedd för utbildnings- och utställningsändamål. Den har ägts av AB Rätt Tid i Malmö vars chefsurmakare, Bertil Nilsson, fick den som gåva av företaget i samband med sin pensionering.

Privat ägo

Text: Utställningskatalogen Malmö Museer TICK TACK 2019 – en utställning om klockor och tid. I samarbete Med De Gamla Urens Vänner i Malmö

Ref. https://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Ditisheim

Ref. Se artiklar om Paul Ditisheim i TID-SKRIFT årgång 6/31-33, 7/4-7, 8/37-43, 9/24 samt 10/6.

Foto huvudbild: Jenny Eliasson, Malmö Museer Galleribild Peter Borgelin

 

 
 
 

Juni 2022 – PUJA ”Pneumo-termomekanisk rotor”

Patenterad 1941

Klockan blev patenterad 1941 av Karl Jauch från Jauch und Schmidt Uhrenfabrik JUNDE i Schwenningen, Tyskland.

Produktionen startade 1945 Urverkets främre verksbotten är gjort av zink på grund av att man hade brist på mässing kring andra världskriget. Namnet PUJA har bildats av de första bokstäverna i Paul-Ulrich JAUCHS namn vilken var uppfinnarens far.

En PUJA- klocka är ett standardurverk försett med en balans eller en pendel där fjädern dras upp med hjälp av en pneumo-termomekanisk rotor. Två Z-formade glasbehållare fyllda med alkohol bildar en rotor kopplad till urets uppdragningsfjäder. Längst ner finns en värmekälla, ett motstånd som matas med nätspänningen 220 volt motsvarande dagens 230 volt. Motståndet värmer upp alkoholen i den nedre glasbehållaren till kokpunkten 78°C. Alkoholen expanderar, avdunstar och flyttar till den andra glasbehållaren. Då förflyttas tyngdpunkten och rotorn snurrar medsols ett kvartvarv. Den andra glasbehållaren hamnar ovanpå värmekällan och hela processen upprepas om och om igen. PUJA-klockans fördel jämfört med andra elektriska klockor är att den är oberoende av frekvensen och att den även kunde klara av ett längre strömavbrott.

Systemet utvecklades under andra världskriget en tid då både den korrekta frekvensen och elleveransen var ett problem. Nackdelen var en ganska hög strömförbrukning och en ömtålig drivenhet. Det finns inte så många PUJA klockor bevarade med hela
glasbehållare.

Privat ägo

Text: Utställningskatalogen TICK TACK 2019 – en utställning om klockor och tid. I samarbete Med De Gamla Urens Vänner i Malmö

Foto Jenny ELiasson, Malmö Museer

 
 
 

Maj 2022 – KIENZLE ”Westminster”

”Westminister” – lanserad omkr. 1913

Kienzle grundades 1822 i Schwenningen (Schwarzwald) av Johannes Schlenker. Företaget, som fortfarande lär existera, tillverkade förr framförallt större ur såsom bordsur, väggur och inte minst väckarur. 1939 arbetade hela 3.500 personer i fabriken. I Tyskland tillverkades mängder med väckarur och konkurrensen bland de olika tillverkarna var hård och det gällde att profilera sig. Kring sekelskiftet 1900 fanns ett stort antal tillverkare och modeller som utmärker sig i form och funktion och för en samlare finns det mycket att välja på till en ringa peng!

Westminster är en välkänd melodi för slagverk i större ur, särskilt berömt är slaget då det nyttjades av Edmund Beckett Denison i samband med konstruktionen av världens mest berömda publika ur – ”Big Ben” – i London som färdigställdes 1859.

Kienzle lanserade sin patenterade modell ”Westminster” med väckning via ett spelverk på fyra klangskålar omkring år 1913. Modellen, som enligt jubileumskatalogen fanns i tre varianter, blev ingen succé av bevarade exemplar att döma. Väckaruret spelar högljutt(!) sin melodi på inställd väckningstid och det finns en rejäl avstängningsspak till höger upptill på det förnicklade fodralet. Traditionellt urverk med stiftankargång. Lägg märke till den stora vindfånget i urverket som styr hastigheten på melodin.

Text och foto Peter Borgelin

 
 
 

April 2022 – URMAKARNA CALLERSTRÖM

Urmakarna Callerström

En omfattande artikel publiceras i TID-SKRIFT Årg. 14 baserad på efterforskningar kring den mångfacetterade Urfabrikören och ”Capitainen” Eric Johan Callerström som var född 1767 i Alseda, Jönköpings län. I artikeln framgår att Callerström hade ett turbulent liv som innefattade tre konkurser, flykt från ett ”gäldenärshäkte”, minst sju barn varav två med hushållerskan och ett trist avslut på Danvikstulls Hospital 1839.

Hur han klarade av att leverera avancerade Sadelur till högt uppburna kunder under ett turbulent liv är en gåta. Sadeluren som troligen är tillverkade under perioden 1820-1830 har förgyllda mässingsboetter i fickursform (ca 90 mm i diameter) och  är försedda med självslag och repetition. De förekommer med flera olika gångarter, (spindelgång, sullygång, duplexgång samt ankargång). Bildsviten visar No 104 resp. No 115.

Text och foto Peter Borgelin

 
 
 

Mars 2022 – EXACTA PENDYL & LODURSVERK  – AB RÄTT TID MALMÖ

EXACTA – RÄTT TID AB, grundat 1923 av Otto Jansson i Malmö

Under varumärket ”Exacta” lanserades ett svenskt pendylverk och även ett lodursverk. Urverken, som konstruerades 1944-45 av den skickliga urmakaren Eric Nilsson på Rätt Tid i Malmö, kom i produktion först 1947. Serieproduktionen lades ut på den välkända kameratillverkaren Victor Hasselblad i Göteborg. Senare flyttades tillverkningen till Malmö och verkstaden ute vid Segevång.

ASU – RÄTT TID  

Grundat  1923 av Otto Jansson, AB Rätt Tid – verkstad, verktyg, urdelar och viss egen tillverkning, Ger ut Urnyheterna 1943-1972- Skandinaviens ledande urmakeriföretag med 30-tal butiker i Sverige och över 200 anställda när det var som störst. Pionjär inom postorderförsäljning med förmånliga villkor.  Egna ”märken” ASU och Tärnan – import fr Schweiz

Ref. TICK TACK – en utställning om klockor och tid. I den tryckta utställningskatalogen publicerad 2019 finns flera föremål avbildade och beskrivna.

Samtrliga föremål är i privat ägo.

Text Peter Borgelin, startbild samt galleribild 1 Jenny Eliasson, övriga foton Peter Borgelin,

 
 
 

Februari 2022 – HAMILTON – 2-dygns däcksur

Hamilton Watch Co, grundades 1892 i Lancaster, Pennsylvania, USA

Andra världskriget kom som en överraskning för alla inklusive urtillverkarna. Behovet av precisionsur för militära ändamål ökade explosionsartat. Efterfrågan på såväl skeppskronometrar som däcksur var enorm. I USA masstillverkades på kort tid ett nykonstruerat precisionsur som skulle motsvara Marinens högt ställda krav.

Model 22” är beteckningen på däcksuret som lanserades 1941. Den kraftiga boetten av metall är 71 mm i diameter och urets vikt utan bärlåda uppgår till drygt 300 gram. Urverket som dras upp via en dammtät uppdragskrona kl. 12.00, har en extra lång (ca 1,5 meter!) och tunn uppdragsfjäder som bidrog till jämn kraft. Gångtiden är 2 dygn och det finns en uppdragsindikator under kl. 12. Det dekorerade och förnicklade urverket, ca 60 mm i diameter, har 21 stenar och ankargång. Balansen som är justerad i sex lägen är ej delad och utförd i nickel/silver(18%). Balansens skänkel var tillverkad av Invar liksom Breguetspiralen.  Balansen ändrar form och blir oval vid temperaturförändringar, detta kombinerat med spiralen bidrog till att uret i princip var okänsligt för temperaturskiftningar. En helt ny men mycket lyckosam konstruktion av Hamilton framtagen mitt under brinnande krig.

Model 22:s precision var extraordinär och det anses vara ett av de mest precisa mekaniska uren som någonsin tillverkats. Test visade att däcksuret t.o.m. överglänste vissa skeppskronometrar. Omkring 10.000 exemplar tillverkades under åren 1941-1942 och varianten med uret upphängt i en kardan med trälåda producerades i ca 13.000 exemplar under samma tidsperiod.

Bilderna visar två identiska däcksur tillverkade omkring år 1942 (verknr 2F8417 respektive verknr 2F7405). Utförlig data om de enskilda uren finns att utforska på nätet.

https://pocketwatchdatabase.com/search/result/hamilton/2F8417

Om balansen; https://pocketwatchdatabase.com/reference/patent/2356911 

Om boetten: https://pocketwatchdatabase.com/reference/patent/2352889/hamilton-chronometer-watch-case

Ref. MILITARY TIMEPIECES av Marvin E. Whitney.

Se även artikel “Hamilton visade den rätta tiden både på spåret och i kriget (WWII)”  Tid-Skrift Årg. 5 – 2013, sid. 39-40.

Uren är i privat ägo.

Text Peter Borgelin, startbild samt galleribild 1-3 Jenny Eliasson, galleribild 4-5 Peter Borgelin, galleribild 6-7 David Penney.

 
 
 

Januari 2022 – ANGELUS CARILLON

Bröderna Albert & Gustav Stolz grundade en urfabrik i Le Locle, Schweiz, 1891. Den mångfacetterade tillverkningen, som bestod av bordsur, väckarur, fickur och armbandsur, lanserades under varumärket ”Angelus”. Namnet skall associera till katolska kyrkklockor. Företaget som verkade ända in på 1970-talet är känt för god kvalitet på sina produkter och det fanns ett tydligt fokus på att lansera ur med såväl annorlunda design som säregna  konstruktioner. Angelus kalender -och slagverksmekanismer i såväl stora som små ur är någonting extra.

Bordsuret ”Carillon” som lanserades omkring 1945 är ett bra exempel på Angelus mångfacetterade tillverkning. De eleganta bordsuren finns i ett förvånansvärt stort antal utföranden när det gäller urens design. Merparten av uren är märkta på undersidan: ”MODELE DEPOSÉ”  vilket betyder att det finns ett mönsterskydd.

Det högklassiga urverket som har åtta dygns gångtid är försett med schweizisk ankargång av fickurskvalitet (kaliber 160, 26 linjers, ca 60 mm i diameter). Urverken från den tidiga tillverkningen har Glucydurbalans (en legering av beryllium, koppar och järn) med Breguetspiral, anglerat rubinankare, dekorerad verkbotten m.m. Slagverksmekanismen har en säregen centrifugalbroms för reglering av hastigheten på slagverket (se bild på No 415 i bildspelet). Uren har hel- och halvslag mot en väl avstämd klangspiral.  https://www.youtube.com/watch?v=jzJRq3E-aic

Såvitt bekant är varje Carillon-ur numrerat undertill. I bildspelet finns bilder från några olika ur. Det fyrkantiga uret (No 1171) är sannolikt från den sista produktionen på 1970-talet. Merparten av urtillverkarna fokuserade då på kostnadsbesparingar vilket syns på verksbilden för No 1171. Enklare gångparti, ingen högklassig polering av ankare eller dekor på verksbotten. Den vackra och väl avstämda klangen för slaget var dock intakt under hela tillverkningsperioden.

Samtliga ur är i privat ägo.

Text + Foto Peter Borgelin. Reklambild från nätet ca 1945.

 
 
 

December  2021 – JUNGHANS CHRONOMETER

Junghansfabriken i Schramberg drabbades hårt av andra världskriget men lyckades liksom en fågel Fenix resa sig ur askan och redan på 1950-talet var det en omfattande urtillverkning igen på fabriken som grundades redan 1861. JUNGHANS är mest känd för större ur och då kanske främst väckarur. Redan på 1920-talet tillverkades emellertid armbandsur och 1951 lanserades: ”JUNGHANS CHRONOMETER”, kaliber J82/1, med centrumsekund. Urverket som är av god kvalitet har JUNGHANS patenterade stötsäkring för balanstapparna, balansring typ Glucydur (en legering av beryllium, koppar och järn) med skruvar, planspiral typ Nivarox med micrometerruckning. Möjlighet till inställning av exakt tid vid utdragen krona (urverket stoppas).

Modellen med kaliber J82/1 tillverkades i detta utförande 1951-1960.

Anm. Urverket är märkt D8 och enligt en ej verifierad källa är detta en tillverkningskod för augusti 1954.

Herrarmbandsuret med boett av doublé och bakstycke av stål är i privat ägo.

Text + Foto Peter Borgelin. Reklambild från nätet ca 1960.
 
 
 

November  2021 – ”Jacquemart”

Kring Sekelskiftet 1800 tillverkades fickur på beställning för välbeställda klienter som inte nöjde sig med att uret endast visade tiden. Fickuret med rörliga figurer, s.k. ”Jacquemart”, är troligen tillverkat i Schweiz omkring år 1810.

Förutom att visa tiden med tim- och minutvisare så finns det ett repetitionsverk som aktiveras genom att trycka in bygeln ovanför kl. 12.00. Uret slår antal timmar och passerade kvartar på en klangspiral som ligger dold för betraktaren som ser på skådespelet med urtavlans rörliga figurer. Kniven slipas på slipstenen, handen och hjulen rör sig och det kanske mest iögonfallande är när änglarna slår på klockorna, den vänstra ängeln slår antalet timmar medans den högra slår kvartar, allt sker synkroniserat med slaget. Urtavlans sceneri är troligen utfört i flerfärgat guld.

Fickuret som har spindelgång och boett av guld tillhör Malmö Museer.

Text Peter Borgelin Foto Jenny Eliasson
 
 
 

Oktober  2021 – GÖKUR – ”MADE IN SWEDEN”

En omfattande masstillverkning av gökur äger fortfarande rum i Schwarzwaldområdet i Tyskland där gökuren har tillverkats sedan 1700-talet.

Det här exemplaret är ovanligt såtillvida att det är tillverkat i Sverige omkr. 1949 av

AB WESTERSTRAND & SÖNER

Det mörklaserade fodralet samt ”göken” är tillverkat av trä. I princip har man nyttjat ett vanligt fjäderdrivet väggursverk och ersatt slaget med armar till de två bälgarna. Göken vickar bara lite men kommer inte ut som på ett ”äkta” gökur. Såvitt bekant förekommer endast denna modell med fjäderdrift. Tillverkningen av svenska gökur blev ingen framgång och bevarade exemplar är relativt sällsynta och väl värda att ta vara på!

AB Westerstrands grundades i Töreboda av urmakaren Yngve Westerstrand 1906.

Företaget beskrivs 1943 i bokbandet Sveriges Privata Företagare (se bildspel!).

Text + Foto Peter Borgelin
 
Övriga illustrationer:
AB Westerstrand & Söner, exportkatalog 1949
Sverige Privata Företagare 1943
 

September 2021 – ”Mysterieuse” Armand Schwob & Frére

Ett så kallat Mysterieuse-ur. Patent 1888-1889 av Armand Schwob & Frère, La Chaux-de-Fonds, Schweiz. (Privat ägo)

Urmakare har försökt att överraska med uppseendeväckande ur i alla tider. En mekanisk tilläggsfunktion i form av en automat kombinerad med ett ur har förekommit i såväl stora som små ur. En sådan tilläggsfunktion väckte beundran men var begriplig för de initierade. Med de s.k. mysterieuse-uren var syftet annorlunda. Tanken var att betraktaren inte skulle begripa hur uret var konstruerat..

Guldboetten på fickuret har glas på båda sidor. Urtavlan är genomskinlig visarna tycks sväva fritt!

För åskådaren är detta oförklarligt. Hur kan visarna på fickuret sväva fritt. Var är alla kugghjul och urverket?

Bakom den guillocherade fronten döljs ett litet urverk med cylindergång. Tiden visas  via en glasskiva med en kuggkrans som är dold för åskådaren. Tryckstiftet kl. 1 är för att öppna fronten på uret och rätt tid ställs in genom att vrida glasskivan för hand. Fickuret är sannolikt tillverkat omkring 1890-1900. Urstället av trä, metall och spegelglas är tillverkat omkr. 1930 och har ingen anknytning till fickuret.

 

Text Peter Borgelin Foto Jenny Eliasson. Patentritningen från år 1889 är hämtad från nätet.

Augusti 2021 – Gustav Becker ”Kriegswecker Brummer” 1914

Väckarur i form av en projektil (privat ägo)

 

Uret har digital visning av timmar och minuter och är tillverkat i Tyskland under första världskriget av firma Gustav Becker. Modellen kallades för ”Brummer”. Uppdragning och visarställning av tid samt alarm (väckning) sker från undersidan av uret. Den höga väckningssignalen ljuder från toppen av projektilen. Uret lanserades i samband med första världskriget.
 
Foto Huvudbild = Jenny Eliasson. Foto nr 2 katalog Gustav Becker 1914, bild hämtad från NAWCC forum.
 

 

Juli 2021 – VIKING CHRONOMETER

Sveriges Urmakare Aktiebolag – SUAB grundades 1906. Företaget saluförde importerade fickur, väckarur samt armbandsur under varumärket VIKING. På 1940-talet lanserades ett herrarmbandsur med urtavlor märkta ”CHRONOMETER *VIKING* – SPORT VATTENTÄT INCABLOC. Uren är tillverkade av firma CORTEBERT i Schweiz som är en välkänd urtillverkare i Schweiz, grundat av Abraham-Louis Juillard 1790. De förgyllda urverken (Kal. 677) är vackert dekorerade och av god kvalitet med skruvad motsten för gånghjulet och Breguetspiral. Samtliga kända exemplar är med stålboetter som på insidan är märkta:”Pansar-Boett ROSTFRITT SANDVIKEN-STÅL *VIKING* Imp.” Uren har inte tillverkats i någon större omfattning och urverken i detta utförande tycks endast förekomma i Viking-uren. Samtliga föremål i privat ägo.

Text Peter Borgelin Foto Huvudbild = Jenny Eliasson. Galleri Foto nr 1,3,4 = Peter Borgelin, foto nr 2 = Jenny Eliasson.