TID-SKRIFT

 

Är en föreningstidskrift för medlemmar i DGUV Malmö, DGUV Göteborg samt DEGAUVIS i Stockholm.

 

Innehållsförteckning för årgång 1-12 (2009-2020)
http://www.degauvis.se/index3.html

Det är möjligt att ladda hem årgång 1-9 i länken ovan.

 

Årgång 10-12, d.v.s. de senaste numren, publiceras inte på nätet utan kan endast erhållas via medlemskap eller via köp separat.

 

Medlemmar i De Gamla Urens Vänner i erhåller TID-SKRIFT som en medlemsförmån och har även tillgång till ett registerindex över innehållet i nr 1-12. Indexet omfattar förekommande fabriker, ur- och boettmakare, samt omnämnda offentliga byggnader med ur och ett sakregister.

Registret som uppdateras årligen kan beställas av medlemmar genom att logga in här:
Länk…