TID-SKRIFT

 

Är en föreningstidskrift för medlemmar i DGUV Malmö, DGUV Göteborg samt DEGAUVIS i Stockholm.

Innehållsförteckning för årgång 1-13 (2009-2021)

http://www.degauvis.se/index3.html

Det är möjligt att ladda hem årgång 1-10 i länken ovan.

Årgång 11-13 publiceras inte på nätet utan kan endast erhållas via medlemskap.

Medlemmar i De Gamla Urens Vänner i Malmö erhåller TID-SKRIFT som en medlemsförmån och har även tillgång till ett registerindex över innehållet i årgång 1-12. Registret omfattar förekommande fabriker, ur- och boettmakare, samt omnämnda offentliga byggnader med ur och ett ämnesregister. Registret finns även som pdf-fil och kan översändas via mejl; peter@affmak.se