Internauktion med horologiska föremål enbart för medlemmar söndag den 29 januari 2023

Kallelse med auktionslista och vidare information översänds per post.