Föreningens årsmöte kombínerat med föreningsauktion genomfördes i Malmö söndag den 26 mars 2023 enligt kallelse till alla medlemmar.