Föreningens årsmöte kombínerat med föreningsauktion genomfördes i Malmö söndag den 27 mars 2022 enligt kallelse till alla medlemmar.